Nemzetközi szinten 14 nemzeti iroda és több mint százezer tanácsadó dolgozik ezzel az eszközzel.

Prepare/Enrich

A tanácsadást csak speciálisan képzett tanácsadók: pszichológusok, szociális munkások, mentálhigiénikusok, lelkészek vagy lelkigondozók vezethetik. A párok anonimitása garantált, a tanácsadókat pedig titoktartási kötelezettség terheli. A párok világnézetének tiszteletben tartása alapkövetelmény minden PREPARE / ENRICH tanácsadó számára.

A PREPARE / ENRICH (Felkészítés / Gazdagítás) egy párkapcsolati diagnosztikai és tanácsadói csomag, amelyet házasulandó és házasságban élő párok részére dolgoztak ki
– felszínre hozza a párkapcsolat erősségeit és növekedési területeit,
– gazdag diagnosztikai adatmennyiséget szolgáltat a pár kapcsolatáról, szociális és családi hátteréről,
– lehetőséget nyújt a a prevencióra, illetve a gyors és szakszerű intervencióra.


A PREPARE / ENRICH tudományos háttere

Prof. Dr. David H. Olson, a Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszékének Professzor Emeritusza, az ő kutatási eredményeire épül a program. Célja az volt, hogy létrehozzon egy minőségi rendszert, amiben integrálhatja családi kutatásainak eredményét. Circumplex Model of Marital and Family Systems néven ismert családelmélete rendszerelméleti alapokon nyugszik.

Két fő dimenziója a kötődés és a rugalmasság, amit úgy a kapcsolatban résztvevő feleknél, mint azok származási családjainál is vizsgál. Az első teszteszköz 1968-ban készült el, és azóta nyolcszor került átdolgozásra, ami mutatja az elkötelezettséget a rendszer tudományos és releváns jellegének megőrzése iránt. A folyamatos kutatásoknak és a növekvő adatbázisnak köszönhetően a PREPARE / ENRICH mára egyedülálló statisztikai háttérrel rendelkezik.

Eddig világszerte csaknem három millió pár vette igénybe, és az eljárás tudományos megbízhatóságát szaklapokban megjelent tanulmányok hosszú sora, valamint több mint száz PhD disszertáció igazolja. A párterápiában használt PREPARE / ENRICH mellett a FACES IV. eszköz a klinikai kutatásokhoz kidolgozott változat, amely családokkal kapcsolatos tudományos munkához használható.


A PREPARE / ENRICH kiértékelés áttekintése

A kutatások alapján kirajzolódtak azok a területek, melyek érdemben befolyásolják a házasság boldogságát és tartósságát. Ezek a személyiség, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő, szexualitás, gyerekek és szülői szerep, család és barátok, a szerepértelmezés és a lelkiség. Ezeken felül a kiértékelés információkat tartalmaz az idealisztikus torzulásról, a házasság iránti elvárásokról / házassági megelégedettség szintjéről és a származási családok szerkezetéről. Személyiségdiagnosztikával és személyes adatokkal kiegészítve gazdag anyag áll a tanácsadó rendelkezésére a kapcsolatot befolyásoló személyiségi, intra- és interperszonális valamint szociális tényezőkről.

A PREPARE / ENRICH magyarországi képviselője: Ketten Együtt Házassági Műhely. A jogtulajdonos Life Innovations Ltd. a PREPARE / ENRICH képviseletére Magyarországon a Ketten Együtt Házassági Műhelyt bízta meg….


PREPARE / ENRICH tréningek:

Életciklusuknak és családi állapotuknak megfelelően négy különböző eszköztár áll a párok rendelkezésére:

• PREPARE: házasság előtt álló párok részére.
• PREPARE MK: házasság előtt álló párok részére, akik közül legalább egyik félnek van gyermeke egy korábbi partnertől (mozaikcsalád).
• ENRICH: házas- vagy együtt élő párok részére.
• MATE: 50 év feletti párok részére.

BEJELENTKEZÉS KONZULTÁCIÓRA

(ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!)